Fara í efni

Samráð vegna væntanlegra sameininga

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið hefur á undanförnum mánuðum unnið að endurskipulagningu þeirra stofnana sem starfa á vegum ráðuneytisins. Kynnt hefur verið ákvörðun um að sameina Náttúrufræðistofnunar Íslands, Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn (RAMÝ) og Landmælinga Íslands.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (sameining Náttúrufræðistofnunar Ísl., Landmælinga Ísl. og Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn

Helstu markmið endurskipulagningarinnar:

 • Efla þekkingar- og fræðasamfélag og nýsköpun í opinberum rekstri.
 • Fjölga störfum á landsbyggðinni og störfum óháð staðsetningu
 • Nýta betur þekkingu og innviði og auka sveigjanleika til að takast á við stór verkefni.
 • Einfalda áætlanagerð og auka rekstrarhagkvæmni.
 • Tryggja aðkomu nærsamfélaga að þjóðgörðum og friðlýstum svæðum.

Hagsmunaaðilar og önnur áhugasöm eru hvött til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri gagnvart áætlaðri sameiningu í Samráðsgátt

Einnig eru hagsmunaaðilar hvattir til að koma á framfæri sjónarmiðum sínum gagnvart áformum um endurskipulagningu stofnanakerfis ráðuneytisins og þá sér í lagi gagnvart eftirfarandi spurningum:

 1. Hvaða tækifæri eru fyrirsjáanleg með breyttu stofnanaskipulagi sem gætu orðið til þess að efla þjónustu?
 2. Hvernig gæti breytt stofnanaskipulag haft áhrif? Eru það áhrif sem eru jákvæð eða neikvæð?
 3. Hvaða helstu áhættuþátta ætti að horfa til?
 4. Hver eru helstu sjónarmið um hvernig endurskipulagning gæti breytt gæðum í veittri þjónustu?
 5. Hvaða styrkleikar er í núverandi þjónustu og mikilvægt er að varðveita?
 6. Eru frekari tækifæri til að efla rannsóknir og þróun/nýsköpun?
 7. Með hvaða hætti má efla og fjölga opinberum störfum á landsbyggðinni?

Unnið verður með sjónarmið hagsmunaaðila gagnvart endurskipulagningu stofnana í undirbúningsvinnu sem er fram undan hjá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti í samstarfi við stofnanir ráðuneytisins. Þá nýtast sjónarmið og ábendingar einnig í stefnumótunarvinnu innan einstakra málaflokka þegar fram í sækir.