Fara í efni

Umhverfis- og loftslagsstefna Landmælinga Íslands

Framtíðarsýn

Landmælingar Íslands ætla að vera til fyrirmyndar í umhverfis- og loftslagsmálum með því að draga markvisst úr losun gróðurhúsalofttegunda frá starfseminni og þeim áhrifum sem losunin hefur í för með sér. Landmælingar Íslands vilja leggja sitt af mörkum til að markmiðum Parísarsamkomulagsins verði náð og taka þannig virkan þátt í baráttunni við loftslagsbreytingar.

Yfirmarkmið

Landmælingar Íslands ætla að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) um samtals 40% miðað við árið 2018. Stofnunin stefnir einnig að kolefnishlutlausri starfsemi og mun kolefnisjafna alla eftirstandandi losun.

Gildissvið: Stefna þessi tekur til umhverfisáhrifa af innri rekstri Landmælinga Íslands og varðar alla starfsmenn stofnunarinnar.

Umfang:

Umhverfis- og loftslagsstefna Landmælinga Íslands fjallar um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda samkvæmt leiðbeiningum um loftslagsstefnur opinberra aðila en jafnframt um umhverfisáhrif stofnunarinnar í víðara samhengi. Stefnan tekur til eftirfarandi umhverfisþátta sem unnt er að fylgjast með og mæla hverju sinni:

Samgöngur:

 • Losun GHL vegna aksturs á bifreiðum stofnunar
 • Losun GHL vegna flugferða starfsmanna innanlands
 • Losun GHL vegna flugferða starfsmanna til útlanda
 • Losun GHL vegna lestarferða og aksturs bílaleigu- og leigubíla

Orkunotkun:

 • Rafmagns- og heitavatnsnotkun á starfsstöð á Akranesi

Úrgangur

 • Losun GHL vegna lífræns úrgangs sem fellur til
 • Losun GHL vegna blandaðs úrgangs sem fellur til
 • Heildarmagn úrgangs sem fellur til
 • Magn útprentaðs skrifstofupappírs
 • Endurvinnsluhlutfall

Innkaup

 • Hlutfall umhverfisvottaðs skrifstofupappírs sem stofnunin kaupir
 • Hlutfall umhverfisvottaðrar prentþjónustu sem stofnunin kaupir
 • Magn ræsti- og hreinsiefna sem stofnunin kaupir sjálf
 • Hlutfall umhverfisvottaðra ræsti- og hreinsiefna sem stofnunin kaupir sjálf
 • Hlutfall umhverfisvottaðrar ræstiþjónustu

Innkaupastefna Landmælinga Íslands gildir fyrir öll innkaup stofnunarinnar

Áherslur í umhverfis- og loftslagsmálum

 • Drögum úr losun gróðurhúsalofttegunda vegna samgangna, úrgangs og orkunotkunar
 • Eflum fjarfundamenningu
 • Drögum úr úrgangsmyndun og aukum endurvinnslu
 • Hugum að orkusparnaði
 • Fræðum starfsfólk um innra umhverfisstarf og önnur umhverfismál
 • Hvetjum til aukinnar umhverfisvitundar í samfélaginu
 • Leggjum áherslu á umhverfisvæn innkaup
 • Fylgjum Grænum skrefum
 • Kolefnisjöfnum losun okkar með ábyrgum hætti

Eftirfylgni

Síðan 2011 hafa Landmælingar Íslands haldið Grænt bókhald þar sem teknir eru saman þýðingarmestu umhverfisþættir í starfseminni. Niðurstöður bókhaldsins eru notaðar til að móta stefnu og aðgerðir í umhverfis- og loftslagsmálum.

Fyrir 1. apríl ár hvert er Grænt bókhald fyrra árs tekið saman og því skilað í Gagnagátt Umhverfisstofnunar. Fagstjóri mannauðs -og reksturs sér um að taka bókhaldið saman í samstarfi við umhverfisnefnd. Umhverfis- og loftslagsstefnan er rýnd árlega af umhverfisnefnd og áherslur, markmið og aðgerðaráætlun uppfærð þegar niðurstöður Græns bókhalds liggja fyrir. Allar uppfærslur verða lagðar fyrir framkvæmdastjórn til samþykktar.

Niðurstöðum Græns bókhalds og árangri umhverfis- og loftslagsstefnu er miðlað til samfélagsins á vef Landmælinga Íslands. Einnig birtast niðurstöður Græns bókhalds á heimasíðu Grænna skrefa ásamt niðurstöðum annarra ríkisstofnana.