Fara í efni

Jafnréttisstefna Landmælinga Íslands

Jafnréttisstefnu Landmælinga Íslands er ætlað að stuðla að jafnrétti kynjanna, jafnri stöðu og virðingu kvenna og karla innan stofnunarinnar. Jafnréttisstefnan byggir á lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Samkvæmt 18. gr laganna er henni ætlað að setja aðgerðabundna áætlun um hvernig starfsmönnum eru tryggð þau réttindi sem kveðið er á um í 19. – 22. gr. laganna. Jafnréttisstefnuna skal endurkoða á þriggja ára fresti.

 

 

 

Laus störf eru óháð kyni

Öll laus störf skulu standa jafnt konum sem körlum til boða og teljast því hvorki kvenna- né karlastörf. Þegar ráðið er í ný störf skal m.a. tekið tillit til kynjahlutfalls þannig að ekki halli á annað kynið.

Launajafnrétti

Samkvæmt kjarasamningum skulu konum og körlum sem starfa hjá Landmælingum Íslands greidd sömu laun fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf, einnig samkvæmt skilyrði 19.gr. jafnréttislaga og öðrum lögum og kröfum sem gerðar eru. Stjórnendur stofnunarinnar skuldbinda sig til að vinna að stöðugum umbótum, eftirliti og viðbrögðum í samræmi við kröfur jafnlaunakerfis. Komi í ljós launamunur á jafn verðmætum og sambærilegum störfum skal hann leiðréttur ef ekki er hægt að rökstyðja hann á málefnalegum grundvelli gildandi stofnanasamninga. Stefna um launajafnrétti skal kynnt árlega fyrir öllum starfsmönnum.

Starfsþjálfun og endurmenntun

Allt starfsfólk skal njóta sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar og fá þannig tækifæri til að auka þekkingu og hæfni m.a. vegna faglegrar þróunar og nýjunga í starfseminni.

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

Stafsfólki býðst að skila vinnuframlagi með sveigjanlegum vinnutíma samkvæmt gildandi viðmiðunum og reglum. Með sveigjanlegum vinnutíma hefur starfsfólk betri möguleika en ella til að samræma starf og fjölskyldulíf. Foreldrar eru hvattir til að skipta með sér að vera heima vegna veikinda barna. Verðandi feður og mæður eru hvött til að nýta sér fæðingarorlof.

Kynbundið ofbeldi eða áreitni, kynferðisleg áreitni og einelti

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni, eða kynferðisleg áreitni, einelti eða önnur ótilhlýðileg háttsemi er ekki liðin hjá Landmælingum Íslands. Í Gæðahandbók eru leiðbeiningar fyrir starfsfólk og stjórnendur ef bregðast þarf við vegna þessara mála.