Fara í efni

Fyrirvari kortasjár

Landmælingar Íslands bera enga ábyrgð á því hvort gögn í Korta- og Örnefnasjár stofnunarinnar henta til þeirra nota sem viðskiptavinur ætlast til. Öll gögn eru birt eins og þau eru á hverjum tíma í gagnasöfnum Landmælinga Íslands eða við uppfærslu Kortasjár og/eða Örnefnasjár.

Vegna aðgerða íslenskra stjórnvalda til að koma í veg fyrir akstur utan vega og við að takmarka eða koma í veg fyrir umferð á ákveðnum svæðum landsins þá taka Landmælingar Íslands það fram að notendur birtra gagna bera sjálfir ábyrgð á að fylgjast með því ef og þegar vegum og slóðum er lokað tímabundið eða að fullu fyrir almennri umferð. Slíkar aðgerðir stjórnvalda ganga alltaf lengra en upplýsingar um vegi og slóða í gagnagrunnum Landmælinga Íslands á hverjum tíma.

Viðskiptavini er kunnugt um að gæði gagnanna eru mismunandi eftir uppruna, bæði hvað varðar nákvæmni og áreiðanleika og bera Landmælingar Íslands ekki ábyrgð á afleiðingum sem kunna að hljótast af því. Landmælingar Íslands eru því ekki ábyrgar fyrir beinu eða óbeinu tjóni sem viðskiptavinur kann að verða fyrir vegna notkunar gagna frá Landmælingum Íslands eða afleiddra gagna nema að því marki sem kynni að falla undir lög um skaðsemisábyrgð nr. 25/1991. Að öðru leyti undanþiggja Landmælingar Íslands sig tjóni að því marki sem lög leyfa.

Hvers konar ábyrgð vegna notkunar gallaðra gagna takmarkast við uppsett gjald fyrir afhendingu hinna gölluðu gagna.

Viðskiptavinur ber alla ábyrgð gagnvart Landmælingum Íslands á vinnslu og notkun gagnanna.